Leie av lagerplass til hagemøbler, bildekk etc.

Bedehuset har stått tomt i flere år og grendautvalget ønsker å tilby plass til vinterlagring av f.eks hagemøbler, dekk, leker etc. En kan få leie 3x3m (9m²) for kr 1500.- i året for lagring i første etasje. Her må ting ut første uke i mai da denne etasjen brukes 17.mai. Tilsvarende areal kan leies i andre etasje for kr. 2000.- pr år. Dette arealet kan disponeres hele året. Er dette av interesse kan en ta kontakt med styret. Det vil bli første mann til mølla prinsippet.