Bestille grendahuset

Det kan være en fordel å sjekke kalenderen på høyre side, for å se om huset er ledig når du ønsker å leie det.

 

Send din bestilling til utleiesorbo@gmail.com

 

Utleiepriser Sorbo Grendahus

Leiekontrakt Grendahuset

Leiers plikter:

Leietaker har erstatningsplikt ved eventuelt ødelagt inventar og hus, og utgifter til ekstra vask.

Bord og stoler skal tørkes av.

Alt lys slokkes, vinduene og dørene lukkes og låses.

Bord og stoler skal settes på plass slik de stod da dere ankom lokalet

Det skal kun benyttes de rom som er angitt på leiekontrakten.

På kjøkken skal alt utstyr vaskes og settes tilbake på anvist plass.

Boss skal bæres ut i bosspann ved bedehuset

Mat og tomflasker skal ikke settes igjen.

Kluter og håndklær skylles og henges opp over vasken ved vaskemaskinen.

Uteområdet skal ryddes

Det er ikke tillatt å brenne fakler utenfor Grendahuset.

Røyking inne i huset er ikke tillatt. Røykeloven gjelder.

Nøkler til ytterdørene i saler og bakgang skal settes i ved ankomst og tas ut når huset forlates.

Sørbø Grendahus forbeholder seg retten til å fakturere for ekstra vask ved mangelfull rengjøring.

HUSK AT HUSET SKAL LEVERES TILBAKE I DEN STAND DERE MOTTOK DET

Alle som leier i helgene må betale for vask.

Depositum

Ved avbestilling før 6 mnd før leiedato får en hele depositumet refundert.

Ved avbestilling 3-6 mnd før leiedato får en 50 % av depositum refundert.

Ved avbestilling mindre en 3 mnd før leiedato blir ingenting av depositum refundert.