Bestille grendahuset

Det kan være en fordel å sjekke kalenderen på høyre side, for å se om huset er ledig når du ønsker å leie det.

 

Send din bestilling til utleiesorbo@gmail.com

 

Utleiepriser Sorbo Grendahus

Leiekontrakt Grendahuset

 

HUSK AT HUSET SKAL LEVERES TILBAKE I DEN STAND DERE MOTTOK DET

Alle som leier i helgene må betale for vask.

Depositum for bestilling av huset: 

Ved avbestilling før 6 mnd før leiedato får en hele depositumet refundert.

Ved avbestilling 3-6 mnd før leiedato får en 50 % av depositum refundert.

Ved avbestilling mindre en 3 mnd før leiedato blir ingenting av depositum refundert.

 

Aldersgrense for leie av Sørbø Grendahus: Ansvarlig leietaker må være fylt 25 år og står ansvarlig for lokalene og tilhørende inventar.
Skal huset benyttes til arrangement for ungdom under 25 år må leietaker være en av ungdommens foresatt. Foresatte skal være tilstede under hele arrangementet