Styret


Navn, Rolle, Telefonnr

Karen Gudmestad Galta, Styrelederleder, 992 42 380

Erling Vaula, Kasserer, 913 23 005

Eirik Håvarstein, Sekretær, 913 18 847

Bente Solfrid Jensen, Styremedlem, 952 30 063

Gro Helene Ramsland, 948 32 974

Dag Galta, 908 92 769